Закони України про кредити

Витяги із законів, що регулюють видачу позик і кредитів на території України.

Цивільний кодекс України

Ст. 526. Зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог ЦК України, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Ст. 549. Неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення зобов'язання.

Ст. 625. Боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання, звертає увагу CheckMoney (UA).
Боржник, який прострочив виконання зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь період прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.
Ст. 1048. Позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюється договором. Якщо договором не встановлений розмір процентів, їх розмір визначається на рівні облікової ставки Національного банку України. У разі відсутності іншої домовленості сторін проценти виплачуються щомісяця до дня повернення позики.

Ст. 1049. Позичальник зобов'язаний повернути позику позикодавцеві (грошові кошти в тій же сумі або речі, визначені родовими ознаками, у тій же самій кількості, такого ж роду і в такій же якості, як і були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, встановлені договором.

Ст. 1050. Якщо позичальник своєчасно не повернув суму позики, він зобов'язаний сплатити грошову суму відповідно до ст. 625 цього Кодексу.
«... Якщо договором встановлено зобов'язання позичальника повернути позику частинами, то в разі несвоєчасного повернення наступної частини позики позикодавець має право вимагати дострокового повернення частини позики і оплати відсотків ...» – цитує CheckMoney (UA).

Ст. 1052. У разі невиконання позичальником зобов'язань, встановлених договором позики, щодо забезпечення повернення позики, а також у разі втрати забезпечення виконання зобов'язання або погіршення його умов за обставинами, за які позикодавець не несе відповідальності, позикодавець має право вимагати від позичальника дострокового повернення позики та сплати відсотків, належних йому відповідно до статті 1048 цього Кодексу, якщо інше не встановлено договором.
Кримінальний Кодекс України:
Ст. 192. Заподіяння значної майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою за відсутності ознак шахрайства, карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців.

Ст. 222. Надання завідомо неправдивої інформації органам державної влади, органам влади Автономної Республіки Крим або органів місцевого самоврядування, банкам або іншим кредиторам з метою одержання субсидій, дотацій, кредитів чи пільг щодо податків у разі відсутності ознак злочину проти власності, карається штрафом від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Закон України «Про банки і банківську діяльність»:
Ст. 61. .... Банк має право надавати інформацію, що містить банківську таємницю, приватним особам та організаціям для забезпечення виконання ними своїх функцій або надання послуг банку відповідно до укладених між такими особами (організаціями) та банком договорів, в тому числі про переуступку права вимоги до клієнта, за умови, що передбачені договором функції і / або послуги стосуються діяльності банку, яку він здійснює відповідно до статті 47 цього Закону.

Закон України «Про захист прав споживача»

Ст. 11. Договір про надання споживчого кредиту укладається між кредитодавцем та споживачем, відповідно до якого кредитодавець надає кошти (споживчий кредит) або зобов'язується надати їх споживачеві для придбання продукції у розмірі та на умовах, встановлених договором, а споживач зобов'язується повернути їх разом з нарахованими відсотками ...

Закон України «Про виконавче провадження»

Ст.11. ... Державний виконавець у процесі здійснення виконавчого провадження має право, ... в разі ухилення боржника від виконання зобов'язань, покладених на нього рішенням, звертатися до суду за встановленням тимчасового обмеження у праві виїзду боржника - фізичної особи або керівника боржника - юридичної особи за межі України - до виконання зобов'язань за рішенням.

Ст. 57. Арешт майна боржника застосовується для забезпечення реального виконання рішення.
«… Постановою державного виконавця може бути накладений арешт у розмірі суми стягнення з урахуванням виконавчого збору, витрат, пов'язаних з організацією та проведенням виконавчих дій та застосованих...» – цитує CheckMoney (UA).

Онлайн - заявка

Відправка заявки в багато перевірені МФО
Завантажується кредитний калькулятор з актуальними даними...
* Розрахунок не є публічною офертою

Сервіс надає різний платний підбор послуг по кредитуванню

Сервіс надає платні послуги